Členské příspěvky

Výše příspěvku:

Na základě usnesení výboru klubu Sport Zbraslav, z.s. byla výše ročního členského příspěvku stanovena následujícím způsobem pro každou kategorii.

Dospělí – 1500,- Kč / rok

Důchodci – 500,- Kč / rok

Junioři a děti:

3500 Kč / pololetí / jedno dítě

6000 Kč / pololetí / dva sourozenci

9000 Kč / pololetí / tři sourozenci

Pozn: Při účasti dítěte nebo juniora na soustředěních a závodech jsou orientační roční náklady 20-30tis.

Splatnost příspěvku:
Jednorázově do 31.3. v daném kalendářním roce pro kategorii Dospělí a Důchodci

Ve dvou splátkách pro kategorii Junioři. První splátka má splatnost do 31.3., druhá splátka má splatnost do 31.9. v daném kalendářním roce

Způsob a identifikace úhrady:

Bankovní převod na účet Sport Zbraslav, z. s.

Číslo účtu:           1355206504/0600 (Moneta Money Bank)

Zpráva pro příjemce: “Příspěvky + ROK + jméno + Příjmení“

V případě, že členství vznikne nebo zanikne v průběhu roku, hradí se členský příspěvek v plné výši.

Upozorňujeme, že členem Sportovního klubu Sport Zbraslav, z.s. může být pouze osoba, která má řádně uhrazen členský příspěvek.

Členský příspěvek může být odpuštěn na základě udělení statusu čestného člena, které jmenuje výbor klubu.

Uvedená výše příspěvků je platná od 1.1.2019 na dobu neurčitou.

Přihláška do oddílu
GDPR souhlas