Změna názvu klubu a nové stanovy

Ahoj Sportovci,

Valná hromada spolku konané 14.11.2015 odhlasovala změnu stanov a názvu spolku tak,
aby odpovídal občanskému zákoníku č.89 2012 Sb.
Obojí se nám podařilo v řádném termínu zapsat na Rejsříkový soud.

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

název klubu je: Sport Zbraslav, z.s.

nové stanovy jsou zde veřejně dostupné.

 

Ještě jednou děkuji pracovní skupině která přípravila novou verzi stanov.
Jindra Leitner
Marie Seifertová
Petr Náprstek
Pavel Topinka
This entry was posted in Klubové akce, Loděnice, Zprávy z klubu. Bookmark the permalink.