Členské příspěvky

Dospělí 1500,-/ročně
Důchodci 500,-/ročně
Platbu provádějte pouze na účet Sport Zbraslav z.s vedený u MMB Zbraslav: 1355206504/0600
Do poznámky pro příjemce platby uveďte: „Příspěvky ROK Jméno Příjmení“
Děkujeme za provedení úhrady do konce března příslušného roku.

Děti docházející na pravidelné tréninky 3000,- Kč/pololetí.
Celková roční částka při účasti na závodech a soustředěních cca 20tis.